ANBI

ANBI

ANBI

Stichting Access heeft een ANBI status. Dit betekent dat giften aan de stichting belasting aftrekbaar zijn. Op de website van de belastingdienst kun je meer informatie vinden over de spelregels rondom giften.

 

Algemene gegevens

Naam: Stichting Access
KvK: 20157444
Website: http://www.accessroosendaal.nl
E-mail: info@accessroosendaal.nl

Postadres
Adres: Bandeliersberg 163
Postcode: 4707 SJ
Plaats: Roosendaal

 

Bestuurssamenstelling

Pieter Dorland, bestuurslid
Aad Chapel, penningmeester
Pieter Dekker, secretaris

 

Beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting krijgen geen uitkering of onkostenvergoeding.

 

Financieële verslagen

Het financieel verslag van het jaar 2012: jaarverslag 2012

De begroting voor het jaar 2014: begroting 2014

Stichting Access Roosendaal | 2020
Seriously Different